# Hồi hộp
Ngạ Quỷ: Tiếng Thét Đồng Gió Hú
6.0
WEB-DL-1080p
Phụ đề
The Ghoul: Horror At The Howling Field | หลวงพี่กะอีปอป